Lãi suất ngân hàng OceanBank tiếp tục giảm trong tháng 9/2023

Ghi nhận mới nhất cho thấy, lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Oceanbank có biến động tại các kỳ hạn 6 - 36 tháng. Bên cạnh đó, mức lãi suất được điều chỉnh giảm so với tháng trước đối với khách hàng doanh nghiệp.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Theo khảo sát, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) triển khai biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng trong tháng này là 4,75 - 6,7%/năm với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ảnh: VTC News

Qua so sánh, lãi suất ngân hàng tại quầy được niêm yết cùng mức 4,75%/năm (ổn định) với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho kỳ hạn 6 - 36 tháng giảm 0,5 điểm % so với tháng trước. Cụ thể: 

- Lãi suất đạt mức 6%/năm tại kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng

- Lãi suất đạt mức 6,1%/năm tại kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng

- Lãi suất đạt mức 6,3%/năm tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng

- Lãi suất đạt mức 6,5%/năm tại kỳ hạn 15 tháng

- Lãi suất đạt mức 6,7%/năm tại kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng

Xét đến khoản tiền gửi online, lãi suất ngân hàng được triển khai trong phạm vi 4,75 - 6,8%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 - 5 tháng là 4,75%/năm - ổn định và kỳ hạn 6 - 36 tháng là 6,1 - 6,8%/năm - giảm 0,5 điểm %. 

Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp thêm các sản phẩm không kỳ hạn và trong thời gian ngắn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần) với lãi suất 0,5%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và trực tuyến nhưng chỉ áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

4,75

4,75

02 tháng

4,75

4,75

03 tháng

4,75

4,75

04 tháng

4,75

4,75

05 tháng

4,75

4,75

06 tháng

6

6,1

07 tháng

6

6,1

08 tháng

6

6,1

09 tháng

6,1

6,2

10 tháng

6,1

6,2

11 tháng

6,1

6,2

12 tháng

6,3

6,4

13 tháng

6,3

6,4

15 tháng

6,5

6,6

18 tháng

6,7

6,8

24 tháng

6,7

6,8

36 tháng

6,7

6,8

Nguồn: OceanBank 

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Sang tháng mới, khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại OceanBank sẽ được áp dụng biểu lãi suất 2,7 - 5,2%/năm, sau khi điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn từ 1 - 11 tháng so với tháng trước đó. 

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể tham khảo một số phương thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất như sau: 

- Lãi suất lĩnh lãi đầu kỳ là 2,62 - 4,94%/năm (giảm 0,27 - 0,29 điểm %) 

- Lãi suất lĩnh lãi hàng tháng là 2,69 - 5,08%/năm (giảm 0,29 - 0,3 điểm %) 

- Lãi suất lĩnh lãi hàng quý 4,88 - 5,1%/năm (được giữ nguyên)

Mặt khác, lãi suất được ấn định tại mức 0,2%/năm dành cho các các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, vốn chuyên dùng và có kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần. 

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

-

-

-

Over Night

0,2

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

01 tháng

2,7

2,62

-

-

02 tháng

2,7

2,62

2,69

-

03 tháng

3,5

3,38

3,48

-

04 tháng

3,5

3,38

3,48

-

05 tháng

3,5

3,38

3,47

-

06 tháng

4,4

4,21

4,36

-

07 tháng

4,4

4,21

4,35

-

08 tháng

4,4

4,21

4,34

-

09 tháng

4,4

4,21

4,33

-

10 tháng

4,4

4,21

4,32

-

11 tháng

4,4

4,21

4,32

-

12 tháng

5,2

4,94

5,08

5,1

24 tháng

5,1

4,85

4,86

4,88

Nguồn: OceanBank 

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.