Lãi suất ngân hàng Quốc Dân giảm tại nhiều kỳ hạn trong tháng 9/2023

Theo khảo sát ngày 8/9, Ngân hàng ABBank điều chỉnh mức lãi suất mới tại nhiều kỳ hạn. Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi được ghi nhận trong phạm vi 4,75 - 6,75%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Quốc Dân áp dụng với khách hàng cá nhân 

Hiện tại, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) giảm 0,3 - 0,5 điểm % xuống mức 4,75 - 6,75%/năm. 

Trong đó, có cùng mức lãi suất 4,75%/năm là các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng.

Đối với kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng, lãi suất ngân hàng Quốc Dân được ấn định tại mức 6,65, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. Sau khi giảm 0,35 điểm %, lãi suất đang ở mức 6,7%/năm được áp dụng cho hai kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng.

Tương tự, 6,7%/năm cũng là mức lãi suất ngân hàng tại các kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng sau khi được ngân hàng điều chỉnh giảm 0,4 điểm %. 

Lãi suất của các kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng được ngân hàng giảm đồng loạt 0,5 điểm % trong tháng này. Cụ thể: 6,75%/năm - kỳ hạn 12, 13 tháng; 6,65%/năm - kỳ hạn 15, 18 tháng; 6,55%/năm - kỳ hạn 24, 30 tháng; 6,45%/năm - kỳ hạn 36 tháng và 6,35%/năm - kỳ hạn 60 tháng. 

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham khảo một vài sản phẩm tiết kiệm khác như sau: 

- Lãi suất lĩnh lãi 1 tháng là 4,71 - 6,57%/năm

- Lãi suất lĩnh lãi 3 tháng là 5,59 - 6,59%/năm

- Lãi suất lĩnh lãi 6 tháng là 5,59 - 6,64%/năm

- Lãi suất lĩnh lãi 12 tháng là 5,67 - 6,35%/năm

- Lãi suất lĩnh lãi đầu kỳ là 4,65 - 6,43%/năm

Bên cạnh đó, những khoản tiền gửi ngắn hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần được ghi nhận với mức lãi suất không đổi là 0,5%/năm. 

KỲ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kỳ

1 Tuần

0,5

-

-

-

-

-

2 Tuần

0,5

-

-

-

-

-

1 Tháng

4,75

-

-

-

-

4,73

2 Tháng

4,75

4,74

-

-

-

4,71

3 Tháng

4,75

4,73

-

-

-

4,69

4 Tháng

4,75

4,72

-

-

-

4,67

5 Tháng

4,75

4,71

-

-

-

4,65

6 Tháng

6,65

6,55

6,59

-

-

6,43

7 Tháng

6,65

6,54

-

-

-

6,4

8 Tháng

6,7

6,57

-

-

-

6,41

9 Tháng

6,7

6,55

6,59

-

-

6,37

10 Tháng

6,7

6,53

-

-

-

6,34

11 Tháng

6,7

6,51

-

-

-

6,31

12 Tháng

6,75

6,54

6,58

6,64

-

6,32

13 Tháng

6,75

6,53

-

-

-

6,29

15 Tháng

6,65

6,4

6,43

-

-

6,13

18 Tháng

6,65

6,35

6,38

6,44

-

6,04

24 Tháng

6,55

6,17

6,2

6,25

6,35

5,79

30 Tháng

6,55

6,08

6,11

6,16

-

5,62

36 Tháng

6,45

5,91

5,94

5,98

6,07

5,4

60 Tháng

6,35

5,52

5,59

5,59

5,67

4,81

Nguồn: NCB

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Theo ghi nhận, lãi suất tiền gửi áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp được điều chỉnh tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng. Vì vậy, khung lãi suất được triển khai trong khoảng 4,35 - 6,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.  

Hiện tại, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng và kỳ hạn 3 -5 tháng lần lượt với mức 4,35%/năm và 4,45%/năm. Những kỳ hạn từ 9 - 36 tháng giảm trong khoảng 0,4 - 0,5 điểm % hiện đang dao động quanh mức 5,9 - 6,1%/năm. 

Các phương thức lĩnh lãi khác đang có biểu lãi suất như sau: 4,15 - 5,87%/năm (lĩnh lãi hàng tháng); 5,27 - 5,83%/năm (lĩnh lãi hàng quý); 5,33 - 5,87%/năm (lĩnh lãi 6 tháng); 5,44 - 5,86%/năm (lĩnh lãi hàng năm) và 3,95 - 5,67%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ). 

Ngoài ra, mức lãi suất 0,4%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi  1- 3 tuần (lĩnh lãi cuối kỳ) và không kỳ hạn (lĩnh lãi hàng tháng). 

Loại kỳ hạn

Phương thức lĩnh lãi (ĐVT: %/năm)

Cuối kỳ

Hàng tháng

Hàng quý

6 tháng

Hàng năm

Đầu kỳ

Không kỳ hạn

-

0,4

-

-

-

-

01 tuần

0,4

-

-

-

-

-

02 tuần

0,4

-

-

-

-

-

01 tháng

4,35

-

-

-

-

4,05

02 tháng

4,35

4,15

-

-

-

4,05

03 tháng

4,45

4,25

-

-

-

4,05

04 tháng

4,45

4,35

-

-

-

4,15

05 tháng

4,45

4,35

-

-

-

3,95

06 tháng

5,9

5,78

5,71

-

-

5,59

09 tháng

6

5,69

5,72

-

-

5,57

12 tháng

6,1

5,8

5,83

5,87

-

5,67

13 tháng

6,1

5,87

-

-

-

5,61

18 tháng

6,1

5,77

5,81

5,87

-

5,53

24 tháng

6,1

5,65

5,66

5,74

5,86

5,39

36 tháng

5,9

5,24

5,27

5,33

5,44

4,62

Nguồn: NCB

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.