Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất trong tháng 7/2023

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân được điều chỉnh giảm vào tháng này. Theo đó, 0,25 - 0,3 điểm % là mức chênh lệch lãi suất so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Theo ghi nhận, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi so với hồi đầu tháng 6.

Khách hàng gửi tiền tại quầy sẽ được hưởng mức lãi suất trong khung từ 4,75%/năm đến 7,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Trong đó, ngân hàng triển khai tại các kỳ hạn gửi đa dạng từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Ảnh: Oceanbank 

Cụ thể, khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 - 5 tháng đang có mức lãi suất ngân hàng là 4,75%/năm, giảm 0,25 điểm % so với tháng trước đó. 

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng OceanBank giảm đồng loạt 0,3 điểm %. Trong đó, lãi suất của kỳ hạn 6 - 8 tháng là 7,2%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng là 7,3%/năm; kỳ hạn 12 - 15 tháng là 7,4%/năm và kỳ hạn 18 - 36 tháng là 7,7%/năm. 

Song song đó, ngân hàng OceanBank ấn định lãi suất tiết kiệm dành cho các khoản tiền gửi online dao động trong khoảng 4,75 - 7,8%/năm tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng. Theo đó, lãi suất dành cho kỳ hạn 1 - 5 tháng giảm 0,25 điểm % và kỳ hạn 6 - 36 tháng giảm 0,3 điểm %.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất là 0,5 điểm % khi gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn hoặc kỳ hạn 1 - 3 tuần. 

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

4,75

4,75

02 tháng

4,75

4,75

03 tháng

4,75

4,75

04 tháng

4,75

4,75

05 tháng

4,75

4,75

06 tháng

7,2

7,3

07 tháng

7,2

7,3

08 tháng

7,2

7,3

09 tháng

7,3

7,4

10 tháng

7,3

7,4

11 tháng

7,3

7,4

12 tháng

7,4

7,5

13 tháng

7,4

7,5

15 tháng

7,4

7,5

18 tháng

7,7

7,8

24 tháng

7,7

7,8

36 tháng

7,7

7,8

Nguồn: OceanBank 

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp có sự thay đổi so với tháng trước. Cụ thể, phạm vi lãi suất được triển khai tại các kỳ hạn 1 - 24 tháng là 3,1 - 5,2%/năm, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Trong đó, mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp là 5,2%/năm được ghi nhận tại hai kỳ hạn gồm, 12 tháng và 24 tháng. 

So với tháng 6/2023, tiền gửi dành cho các phương thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất cụ thể như sau: 

- Lãi suất lĩnh lãi đầu kỳ là 3 - 4,94%/năm (giảm 0,45 - 0,66 điểm %)

- Lãi suất lĩnh lãi hàng tháng là 3,09 - 5,08%/năm (giảm 0,46 - 0,7 điểm %)

- Lãi suất lĩnh lãi hàng quý là 4,97 - 5,1%/năm (giảm 0,46 - 0,48 điểm %)

Ngoài ra, mức lãi suất 0,2%/năm được ngân hàng áp dụng cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng. Đồng thời, tiền gửi kỳ hạn 1 - 3 tuần có mức lãi suất tương ứng là 0,2%/năm.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

     

Over Night

0,2

     

1 tuần

0,2

     

2 tuần

0,2

     

3 tuần

0,2

     

01 tháng

3,1

3

   

02 tháng

3,1

3

3,09

 

03 tháng

3,8

3,66

3,78

 

04 tháng

3,8

3,66

3,78

 

05 tháng

3,8

3,66

3,77

 

06 tháng

4,7

4,48

4,65

 

07 tháng

4,7

4,48

4,65

 

08 tháng

4,7

4,48

4,63

 

09 tháng

4,7

4,48

4,62

 

10 tháng

4,7

4,48

4,61

 

11 tháng

4,7

4,48

4,61

 

12 tháng

5,2

4,94

5,08

5,1

24 tháng

5,2

4,94

4,95

4,97

Nguồn: OceanBank 

chọn
Tập đoàn Sovico chi hơn 700 tỷ trả lãi 58 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm
Công ty CP Tập đoàn Sovico đã công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.