Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 4/2023 cao nhất là bao nhiêu?

Khảo sát trong tháng 4 cho thấy, lãi suất dành cho khách hàng cá nhân được ngân hàng OceanBank điều chỉnh giảm 0,5 - 1 điểm % ở các kỳ hạn 1 - 36 tháng. Hiện tại, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao nhất là 8,3%/năm khi gửi tiền online.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Trong lần cập nhật mới nhất, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã hạ lãi suất tiền gửi 0,5 - 1 điểm % xuống khoảng 5,5 - 8,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng. 

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 - 5 tháng cùng giảm 0,5 điểm % xuống mức 5,5%/năm. Sau khi giảm 0,8 điểm % so với tháng trước, lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng hiện ở cùng mức 8%/năm. 

Ngân hàng đang triển khai mức lãi suất 8,1%/năm cho các kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng sau khi điều chỉnh giảm 0,7 điểm % trong tháng này. 

Ảnh: bizlive.vn

Nhiều kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng đang được niêm yết với cùng mức lãi suất ngân hàng là 8,2%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm 0,8 điểm % và các kỳ hạn còn lại giảm 1 điểm %. 

Khi lựa chọn các khoản tiền gửi online, khách hàng sẽ được hưởng khung lãi suất 5,5 - 8,3%/năm, giảm 0,5 - 0,9 điểm % so với tháng trước. Hiện, mức lãi suất cao nhất là 8,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 - 36 tháng. 

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

5,5

5,5

02 tháng

5,5

5,5

03 tháng

5,5

5,5

04 tháng

5,5

5,5

05 tháng

5,5

5,5

06 tháng

8

8,1

07 tháng

8

8,1

08 tháng

8

8,1

09 tháng

8,1

8,2

10 tháng

8,1

8,2

11 tháng

8,1

8,2

12 tháng

8,2

8,3

13 tháng

8,2

8,3

15 tháng

8,2

8,3

18 tháng

8,2

8,3

24 tháng

8,2

8,3

36 tháng

8,2

8,3

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Tương tự như khách hàng cá nhân, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm tại một vài kỳ hạn.

Theo đó, ngân hàng hạ 0,2 điểm % lãi suất đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6 - 24 tháng. Hiện, tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng có mức lãi suất cao nhất là 6%/năm. 

Lãi suất dành cho các phương thức lĩnh lãi khác cũng giảm so với tháng trước, cụ thể: lĩnh lãi đầu kỳ là 4,39 - 5,66%/năm (giảm 0,17 - 0,18 điểm %), lĩnh lãi hàng tháng là 4,59 - 5,84%/năm (giảm 0,18 - 0,2 điểm %) và lĩnh lãi hàng quý là 5,7 - 5,86%/năm (giảm 0,2 - 0,18 điểm %).

Trong khi đó, các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, vốn chuyên dùng và kỳ hạn 1 - 3 tuần có lãi suất không đổi ở mức. 0,2%năm trong tháng này. 

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

     

Over Night

0,2

     

1 tuần

0,2

     

2 tuần

0,2

     

3 tuần

0,2

     

01 tháng

4,6

4,39

   

02 tháng

4,6

4,39

4,59

 

03 tháng

5,1

4,85

5,07

 

04 tháng

5,1

4,85

5,06

 

05 tháng

5,1

4,85

5,05

 

06 tháng

5,5

5,21

5,43

 

07 tháng

5,5

5,21

5,43

 

08 tháng

5,5

5,21

5,41

 

09 tháng

5,5

5,21

5,4

 

10 tháng

5,5

5,21

5,38

 

11 tháng

5,5

5,21

5,37

 

12 tháng

6

5,66

5,84

5,86

24 tháng

6

5,66

5,67

5,7

Nguồn: OceanBank 

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.