Lãi suất ngân hàng OceanBank cập nhật mới nhất tháng 5/2024

Ngân hàng OceanBank đã có những điều chỉnh mới trong biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tháng 5, ghi nhận theo xu hướng tăng lãi suất so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tăng 0,1 - 0,9 điểm % lên khoảng 2,9 - 6%/năm.

Phạm vi lãi suất nêu trên được áp dụng tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng với phương thức nhận lĩnh cuối kỳ. 

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng lãi suất ngân hàng ấn định là 2,9%/năm, tăng 0,3 điểm % so với tháng trước.

Tiếp đó, kỳ hạn 2 tháng, 4 tháng, 5 tháng có lãi suất ngân hàng Oceanbank  lần lượt là 2,6%/năm ( 2 tháng ) và 3%/năm ( 4, 5 tháng), không có thay đổi mới.

Riêng kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi tăng 0,1 điểm % hiện đang ở mức 3,2%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng đến kỳ hạn 11 tháng cùng được niêm yết lãi suất tiền gửi là 4%/năm. 

Song song đó, 5,3%/năm là lãi suất ở hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng sau khi tăng 0,5 điểm%. 

Lãi suất ngân hàng tăng từ 0,6 - 0,8 điểm % đối với 3 kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng, mức lãi suất huy động vốn lần lượt là 5,4 %/năm, 5,8%/năm và 5,9%/năm.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm ở kỳ hạn 36 tháng sẽ nhận được lãi suất cao nhất là 6%/năm, với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.  

  Ảnh: WikiLand

Khách hàng có thể gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm. 

Xét đến các khoản tiền gửi online, lãi suất ngân hàng OceanBank được triển khai trong phạm vi 2,6 - 6,1%/năm, tăng 0,1 - 0,9 điểm % so với tháng trước tại tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0.50

0.50

1 tuần

0.50

0.50

2 tuần

0.50

0.50

3 tuần

0.50

0.50

01 tháng

2.90

2.90

02 tháng

2.60

2.60

03 tháng

3.20

3.20

04 tháng

3.00

3.00

05 tháng

3.00

3.00

06 tháng

4.00

4.00

07 tháng

4.00

4.00

08 tháng

4.00

4.00

09 tháng

4.00

4.10

10 tháng

4.00

4.10

11 tháng

4.00

4.10

12 tháng

5.30

5.40

13 tháng

5.30

5.40

15 tháng

5.40

5.50

18 tháng

5.80

5.90

24 tháng

5.90

6.00

36 tháng

6.00

6.10

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

So với tháng trước, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp không có dấu hiệu điều chỉnh mới trong tháng này. 

Hiện tại, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, được ngân hàng OceanBank huy động với biểu lãi suất trong khoảng 1,6 - 4,2%/năm. 

Trong đó, lãi suất tiết kiệm ngân hàng của kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 1,6%/năm.

Tương tự, lãi suất với kỳ hạn 3 - 5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6 - 11 tháng là 2,9%/năm và kỳ hạn 12 - 24 tháng là 4,2%/năm.  

Tương tự, lãi suất dành cho các phương thức lĩnh lãi khác đều giảm, cụ thể như sau: lĩnh lãi đầu kỳ là 1,57 - 4,03%/năm, lĩnh lãi hàng tháng là 1,59 - 4,12%/năm và lĩnh lãi hàng quý là 4,05 - 4,13%/năm.

Ngoài ra, OceanBank còn triển khai mức lãi suất là 0,2%/năm dành cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng.

Những khoản tiền gửi từ 1 tuần đến 3 tuần dành cho khách hàng doanh nghiệp với mức lãi suất là 0,2%/năm. 

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0.20

 

 

 

Over Night

0.20

 

 

 

1 tuần

0.20

 

 

 

2 tuần

0.20

 

 

 

3 tuần

0.20

 

 

 

01 tháng

1.60

1.57

 

 

02 tháng

1.60

1.57

1.59

 

03 tháng

1.90

1.86

1.89

 

04 tháng

1.90

1.86

1.89

 

05 tháng

1.90

1.86

1.89

 

06 tháng

2.90

2.81

2.88

 

07 tháng

2.90

2.81

2.88

 

08 tháng

2.90

2.81

2.87

 

09 tháng

2.90

2.81

2.87

 

10 tháng

2.90

2.81

2.86

 

11 tháng

2.90

2.81

2.86

 

12 tháng

4.20

4.03

4.12

4.13

24 tháng

4.20

4.03

4.03

4.05

Nguồn: OceanBank

 

 

 

 

 

 

chọn