0995222999

RSS Facebook

Thăm làng ổi Đông Dư mùa giáp Tết

Từ vùng chuyên canh lúa, cải bẹ và rau thơm, khoảng 30 năm trở lại đây, cây ổi bắt đầu bén rễ và nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực của xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội. Hiện nay, toàn xã khoảng 1.400 hộ trồng ổi, cho sản lượng 16.000 tấn ổi găng mỗi năm.

Theo Nông Nghiệp Sạch