Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Thụy.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch TP Hải Phòng

Hữu Bằng là một xã thuộc huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Xã Hữu Bằng nằm về phía bắc huyện Kiến Thụy. Xã Hữu Bằng có diện tích vào khoảng 6,68 km2.

Vị trí địa lý của xã Hữu Bằng như sau: Phía đông giáp xã Đông Phương, xã Đại Đồng và xã Minh Tân, phía tây giáp xã Thuận Thiên; phía nam giáp thị trấn Núi Đối và xã Thụy Hương; phía bắc giáp huyện An Dương.

Hữu Bằng là một trong những xã về đích xây dựng nông thôn mới từ rất sớm. Cơ sở hạ tầng và giao thông và giao thông của xã ngày càng phát triển, tạo điều kiện đi lại và sinh hoạt thuận lợi cho người dân xã Hữu Bằng.

Xã Hữu Bằng là một phường của huyện Kiến Thụy, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Kiến Thụy. Quy hoạch sử dụng đất huyện Kiến Thụy được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Thụy.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Thụy:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng - Ảnh 1.

Xã Hữu Bằng trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Thụy.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kiến Thụy TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Hữu Bằng TẠI ĐÂY.