0938.189.222

RSS Facebook
Xin chờ trong giây lát...
Công bố kết luận thanh tra cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam

Theo kết luận thanh tra, việc cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam, kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm về thực hiện quy trình các bước tiến hành cổ phần hóa; lựa chọn tổ chức tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa; quản lý, sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; quản lý tài sản, tiền vốn và hoạt động kinh doanh; việc xác định giá trị thương hiệu...

Nguồn VTV