Đất có quy hoạch ở xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở xã Thọ Dân, Triệu Sơn theo bản đồ sử dụng đất.

Xã Thọ Dân nằm về phía tây nam huyện Triệu Sơn, cách thị trấn Giắt trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Triệu Sơn 7 km, cách thành phố Thanh Hóa 25 km về phía đông; cách cảng hàng không Thọ Xuân 7 km về phía tây. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 620,87 ha. Diện tích đất nông nghiệp là 431,06 ha, đất chuyên dùng là 72,95 ha. Toàn xã có 2.006 hộ với 7221 nhân khẩu, tổng số lao động là 3616 người phân bổ ở 7 thôn.

Địa bàn xã Thọ Dân có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn xã Thọ Dân được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn. Quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn, bản đồ này được UBND huyện Triệu Sơn công bố công khai để lấy ý kiến người dân.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu xanh dương là một số khu đất có quy hoạch ở xã Thọ Dân thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Đất có quy hoạch ở xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của xã Thọ Dân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Đất có quy hoạch ở xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ THỌ DÂN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây. 

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã THỌ DÂN TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).

chọn