Tags 9 kết quả được gắn tag "đề khảo sát lớp 12 tại Hà Nội năm 2019"

đề khảo sát lớp 12 tại Hà Nội năm 2019

Đề thi khảo sát lớp 12 ở Hà Nội có đáp án chi tiết

Tổng hợp đề thi khảo sát lớp 12 ở Hà Nội năm 2019 có đáp án chi tiết. Kế hoạch cho kì thi khảo sát chất lượng của Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kéo dài trong 03 ngày từ 27/03-29/03. Cụ thể như sau:

- Ngày 27/03: Sáng: Ngữ văn; Chiều: Toán.

- Ngày 28/03: Sáng: Khoa học tự nhiên; Chiều: Tiếng Anh.

- Ngày 29/03: Sáng: Khoa học xã hội.

Trong đó, môn Khoa học tự nhiên sẽ gồm tổ hợp các môn: Hóa học, Sinh học, Vật lý
Môn Khoa học Xã hội sẽ gồm tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân.
Như vậy, các sinh sẽ bắt buộc tham gia 03 môn là Toán , Ngữ văn và Tiếng Anh, cùng với 1 môn tự chọn trong tổ hợp môn.

Được biết, khối lượng kiến thức trong đề thi khảo sát lớp 12 ở Hà Nội năm 2019 nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là ở khối lớp 12.

Xem thêm
Tìm theo ngày
chọn