Đô thị

Thêm các tuyến đường nghìn tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành

Thêm các tuyến đường nghìn tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành
Tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch mở mới 4 tuyến đường có lộ giới từ 45-60 m kết nối các địa phương đến khu vực sân bay Long Thành.
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội
Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Tìm theo ngày
chọn