Đô thị Qui hoạch

Đà Nẵng quy hoạch, đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng nhiều cụm công nghiệp mới

Đà Nẵng quy hoạch, đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng nhiều cụm công nghiệp mới
TP Đà Nẵng đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các Cụm công nghiệp mới dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
Người dân sống trong cảnh xuống cấp của cư xá Thanh Đa gần 50 năm tuổi, chưa chịu di dời vì bất đồng việc tái định cư Người dân sống trong cảnh xuống cấp của cư xá Thanh Đa gần 50 năm tuổi, chưa chịu di dời vì bất đồng việc tái định cư
Để đảm bảo tái định cư tại chỗ, người dân mong muốn được xây "cuốn chiếu", cải tạo trước hai lô đã bị tháo dỡ từ năm 2016.
Tìm theo ngày
chọn