Đô thị

Khu đô thị du lịch 5.000 tỉ đồng tại Bình Định tích cực tìm chủ đầu tư Khu đô thị du lịch 5.000 tỉ đồng tại Bình Định tích cực tìm chủ đầu tư
Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân thuộc huyện Tuy Phước (Bình Định) có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư tối thiểu 4.952 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.
Tìm theo ngày
chọn