Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng mới nhất

 Xã Quốc Tuấn thuộc huyện An Lão, phía đông giáp Tân Viên; phía tây giáp Quang Trung; phía nam giáp Tiên Lãng; phía bắc giáp thị trấn An Lão.

7. Đường nối ĐT 360 tới đoạn cách đó khoảng 950 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 360, chạy song song với ĐT 305, kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 950 m về phía nam.

 Đường nối ĐT 360 tới đoạn cách đó khoảng 950 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 360 tới đoạn cách đó khoảng 950 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối ĐT 305 tới đoạn cách đó khoảng 625 m

Đường này có điểm đầu ở ĐT 305, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 625 m về phía đông bắc.

 Đường nối ĐT 305 tới đoạn cách đó khoảng 625 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 305 tới đoạn cách đó khoảng 625 m trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối ĐT 305 tới bờ sông Đa Độ

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở ĐT 305, kết thúc ở bờ sông Đa Độ, có chiều dài khoảng 915 m.

 Đường nối ĐT 305 tới bờ sông Đa Độ trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 305 tới bờ sông Đa Độ trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Lão - TP Hải Phòng)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Lão, TP Hải Phòng TẠI ĐÂY