Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng mới nhất

 Xã Quốc Tuấn thuộc huyện An Lão, phía đông giáp Tân Viên; phía tây giáp Quang Trung; phía nam giáp Tiên Lãng; phía bắc giáp thị trấn An Lão.

10. Đường nối ĐT 360 tới đoạn cách đó khoảng 470 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 360 (đoạn cửa hàng điện lạnh Hải Tú), kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 470 m về phía đông nam.

 Đường nối ĐT 360 tới đoạn cách đó khoảng 470 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 360 tới đoạn cách đó khoảng 470 m trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối đường số 10 nói trên tới ĐT 305

Đường này có điểm đầu ở ĐT 305, điểm cuối ở đường số 10 đã miêu tả ở trên, có chiều dài khoảng 360 m.

 Đường nối đường số 10 nói trên tới ĐT 305 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 10 nói trên tới ĐT 305 trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối ĐT 305 tới trạm xăng dầu Quốc Tuấn

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở ĐT 305, kết thúc ở trạm xăng dầu Quốc Tuấn, có chiều dài khoảng 115 m.

 Đường nối ĐT 305 tới trạm xăng dầu Quốc Tuấn trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 305 tới trạm xăng dầu Quốc Tuấn trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Lão - TP Hải Phòng)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Lão, TP Hải Phòng TẠI ĐÂY