Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng mới nhất

 Xã Quốc Tuấn thuộc huyện An Lão, phía đông giáp Tân Viên; phía tây giáp Quang Trung; phía nam giáp Tiên Lãng; phía bắc giáp thị trấn An Lão.

13. Đường song song với QL 10

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đoạn Công ty AMECC, kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 670 m về phía tây nam.

 Đường song song với QL 10 trên bản đồ quy hoạch.

 

  Đường song song với QL 10 trên bản đồ Google vệ tinh.

 

14. Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn gần cửa hàng nội thất Minh Tuấn

Đường này có điểm đầu ở đoạn gần cửa hàng nội thất Minh Tuấn, điểm cuối ở đường số 13 đã miêu tả ở trên, có chiều dài khoảng 485 m.

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn gần cửa hàng nội thất Minh Tuấn trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn gần cửa hàng nội thất Minh Tuấn trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối QL 10 tới đoạn cách đó khoảng 385 m

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở QL10, kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 385 m về phía nam.

 Đường nối QL 10 tới đoạn cách đó khoảng 385 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 10 tới đoạn cách đó khoảng 385 m trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Lão - TP Hải Phòng)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Lão, TP Hải Phòng TẠI ĐÂY