Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trần Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trần Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

 Xã Trần Dương thuộc huyện Vĩnh Bảo, phía đông giáp Tiên Lãng; phía tây giáp Vĩnh Tiến; phía nam giáp Thái Thụy; phía bắc giáp Hòa Bình.

7. Đường nối đoạn cầu Trấn Hải tới đoạn gần Miếu chú Ngô Khách

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng mới nhất

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở cầu Trấn Hải, điểm cuối ở đoạn gần Miếu chú Ngô Khách, có chiều dài khoảng 2,12 km.

 Đường nối đoạn cầu Trấn Hải tới đoạn gần Miếu chú Ngô Khách trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn cầu Trấn Hải tới đoạn gần Miếu chú Ngô Khách trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường Cánh đồng Trấn Dương tới đoạn cách đó khoảng 650 m

Đường này có điểm đầu ở đường Cánh đồng Trấn Dương, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 650 m về phía bắc.

 Đường nối đường Cánh đồng Trấn Dương tới đoạn cách đó khoảng 650 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Cánh đồng Trấn Dương tới đoạn cách đó khoảng 650 m trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 190 m

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở đường số 8 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 190 m về phía đông.

.

 Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 190 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 190 m trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng TẠI ĐÂY