0938.189.222

RSS Facebook

Inforgraphics: Đề án tổng thể sáp nhập 637 xã, 16 huyện

Theo Dự thảo đề án tổng thể của Bộ Nội vụ, có 16 huyện và 637 xã không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số cần phải xem xét sáp nhập.
inforgraphics de an tong the sap nhap 637 xa 16 huyen
inforgraphics de an tong the sap nhap 637 xa 16 huyen Sáp nhập huyện, xã: Chưa nhập đã 'chạy', người này người kia gọi điện

Chưa nhập đã chạy, người này người kia gọi điện. Mới làm đề án sáp nhập huyện, xã mà ở dưới đã có hiện tượng ...

Tuấn Linh-Ngọc Thành

VOV