Khải Hoàn Land phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm

Khải Hoàn Land vừa hoàn tất huy động vốn 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu với kỳ hạn 18 tháng.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng với kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào 22/6/2023.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa công bố, Khải Hoàn Land cho biết sẽ không phát hành quá 2.500 tỷ đồng trái phiếu mỗi đợt trong năm nay. Số đợt phát hành có thể một hoặc nhiều đợt trong năm, tùy vào nhu cầu vốn tại từng thời điểm.

Năm 2022, Khải Hoàn Land dự kiến phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp để thưởng cho người lao động, nguồn phát hành đến từ lãi sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021.

Cùng với đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 31,9 triệu cổ phiếu phổ thông để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến 318,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khải Hoàn Land cũng có kế hoạch phát hành gần 92,5 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh gia 10.000 đồng/cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 29%.

Doanh nghiệp cũng có phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua việc phát hành 200 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương 2.000 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán 200 triệu cổ phiếu nói trên sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, phát triển dự án bất động sản; mua các sản phẩm bất động sản có sẵn để bán; phát triển hệ thống chi nhánh quy mô tập trung.

Năm 2022, Khải Hoàn Land đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.600 tỷ đồng và lãi sau thuế 800 tỷ đồng, lần lượt tăng 130% và 90% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/khai-hoan-land-phat-hanh-lo-trai-phieu-dau-tien-trong-nam-20220319134818435.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/