Lãi suất Ngân hàng MB cao nhất tháng 7/2021 là 6,9%/năm

Khảo sát trong tháng 7, lãi suất Ngân hàng MB tiếp tục giữ mức cao nhất là 6,9%/năm được áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 24 tháng.

Trong tháng 7, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) không thay đổi biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân so với đầu tháng trước. Do vậy, khung lãi suất dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng dưới hình thức lãi trả cuối kỳ vẫn duy trì trong khoảng từ 3%/năm đến 6,9%/năm.

Lãi suất Ngân hàng MB cao nhất tháng 7/2021 là 6,9%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: MBBank.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng MB tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng áp dụng mức lãi suất lần lượt là 3%/năm và 3,1%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng và 4 tháng tại MB đều được hưởng lãi suất là 3,4%/năm. Riêng tại kỳ hạn 5 tháng, lãi suất vẫn duy trì ở mức 3,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi áp dụng cho các kỳ hạn từ 7 tháng đến 9 tháng thì được Ngân hàng MB ấn định cùng mức là 4,7%/năm. Và tại hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, cũng áp dụng mức lãi suất chung là 4,8%/năm. 

Tuy nhiên, đối với khách hàng cá nhân có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được ngân hàng niêm yết mức lãi suất là 5,4%/năm. Còn tại hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, lãi suất tiết kiệm vẫn đang được áp dụng ở mức lần lượt 5,6%/năm và 5,7%/năm.

Riêng với các kỳ hạn dài từ 36 tháng đến 60 tháng, lãi suất ngân hàng được huy động cùng mức 6,2%/năm. Và tại 3 kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng với 24 tháng, ngân hàng sẽ niêm yết các mức lãi suất tương ứng là 4,54%/năm, 5,12%/năm và 5,35%/năm đối với hình thức nhận lãi trước.

Nhưng trong trường hợp khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tuần đến 3 tuần sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất là 0,2%/năm. Còn lại, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn được ấn định ở mức 0,1%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng MB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Lãi suất

Ghi chú

001 tuần

0,2%

 

002 tuần

0,2%

 

003 tuần

0,2%

 

01 tháng

3,0%

 

02 tháng

3,1%

 

03 tháng

3,4%

 

04 tháng

3,4%

 

05 tháng

3,5%

 

06 tháng

4,5%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

07 tháng

4,7%

 

08 tháng

4,7%

 

09 tháng

4,7%

 

10 tháng

4,8%

 

11 tháng

4,8%

 

12 tháng

5,1%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

13 tháng

5,4%

 

15 tháng

5,6%

 

18 tháng

5,7%

 

24 tháng

5,4%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

36 tháng

6,2%

 

48 tháng

6,2%

 

60 tháng

6,2%

 

Không kỳ hạn

0,1%

 

Nguồn: MBBank.

Đặc biệt, khi khách hàng gửi tiền bằng hình thức lãi trả sau tại các kỳ hạn 6 tháng (số tiền từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng), 12 tháng và 24 tháng (số tiền từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng), khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,9%/năm, 6,8%/năm và 6,9%/năm.

Thông qua biểu lãi suất này, có thể thấy mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng MB trong tháng này là 6,9%/năm đối với khoản tiền gửi từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 24 tháng, lãi trả cuối kỳ.

Kỳ hạn

Lãi trả sau (%/năm)

6 tháng

5,9 %

12 tháng

6,8 %

24 tháng

6,9 %

Nguồn: MBBank

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng dành cho phân khúc khách hàng Tổ chức kinh tế trong tháng này vẫn được giữ nguyên, không thay đổi so với tháng trước. Vì vậy, khung lãi suất cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng nằm trong khoảng từ 2,8%/năm đến 5,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng MB dành cho các khách hàng Tổ chức kinh tế

Kỳ hạn

Lãi trả sau (% năm) VNĐ

KKH

0,1%

01 tuần

0,2%

02 tuần

0,2%

03 tuần

0,2%

01 tháng

2,8%

02 tháng

2,9%

03 tháng

3,2%

04 tháng

3,2%

05 tháng

3,2%

06 tháng

4,2%

07 tháng

4,3%

08 tháng

4,3%

09 tháng

4,4%

10 tháng

4,4%

11 tháng

4,4%

12 tháng

5%

13 tháng

5%

18 tháng

5,6%

24 tháng

5,6%

36 tháng

5,6%

48 tháng

5,6%

60 tháng

5,6%

Nguồn: MBBank

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/lai-suat-ngan-hang-mb-cao-nhat-thang-7-2021-la-69-nam-20210731235759884.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/