Lãi suất Ngân hàng MB tháng 1/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Trong tháng 1/2022, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tiếp tục giữ nguyên so với trước. Hiện, lãi suất cao nhất vẫn đang ở mức 6,9%/năm áp dụng cho trả sau với kỳ hạn 24 tháng.

Khảo sát ngày 15/1, biểu lãi suất gửi tiết kiệm tại Ngân hàng MB dành cho khách hàng cá nhân vẫn không thay đổi so với cùng kỳ tháng trước. Vì vậy, lãi suất huy động sẽ nằm trong phạm vi 2,5%/năm - 6,9%/năm với kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất Ngân hàng MB tháng 1/2022 cao nhất là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Nguồn: MBBank.

Cụ thể, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, lãi suất tiết kiệm được quy định ở mức lần lượt là 2,5%/năm và 2,6%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng và 4 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất chung 3,2%/năm; còn lãi suất 3,3%/năm áp dụng cho kỳ hạn gửi 5 tháng. 

Với kỳ hạn gửi 6 tháng, lãi suất ngân hàng MB áp dụng với hình thức trả lãi trước sẽ quy định ở mức 4,3%/năm và hình thức trả lãi sau là 5,9%/năm. 

Tại kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng, lãi suất đều ấn định cùng mức 4,4%/năm. Tại kỳ hạn 9 tháng, quy định lãi suất là 4,6%/năm và hai kỳ hạn 10 - 11 tháng là 4,7%/năm. 

Tại kỳ hạn gửi 12 tháng, lãi suất ngân hàng áp dụng cho hình thức trả lãi trước vẫn duy trì ở mức 4,9%/năm, còn hình thức trả lãi là 6,8%/năm.

Trong khi, lãi suất Ngân hàng MBBank dành cho ba kỳ hạn 13, 15 và 18 tháng được quy định lần lượt là 5,1%/năm, 5,4%/năm và 5,5%/năm.

Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất áp dụng cho hình thức trả lãi trước niêm yết ở mức 5,4%/năm và hình thức trả lãi sau là 6,9%/năm. Còn tại ba kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng đều đồng loạt áp dụng lãi suất chung là 6,2%/năm. 

Tuy nhiên, đối với kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, Ngân hàng MB vẫn sẽ giữ nguyên lãi suất không đổi 0,2%/năm. Còn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,1%/năm.

Lãi suất Ngân hàng MB áp dụng với khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Lãi suất

Ghi chú

1 tuần

0.2%

 

2 tuần

0.2%

 

3 tuần

0.2%

 

1 tháng

2.5%

 

2 tháng

2.6%

 

3 tháng

3.2%

 

4 tháng

3.2%

 

5 tháng

3.3%

 

6 tháng

4.25%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

7 tháng

4.4%

 

8 tháng

4.4%

 

9 tháng

4.6%

 

10 tháng

4.7%

 

11 tháng

4.7%

 

12 tháng

4.85%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

13 tháng

5.1%

 

15 tháng

5.4%

 

18 tháng

5.5%

 

24 tháng

5.4%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

36 tháng

6.2%

 

48 tháng

6.2%

 

60 tháng

6.2%

 

Không kỳ hạn

0.1%

 

Nguồn: MBBank.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng lãi trả sau với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng

Kỳ hạn

Lãi trả sau (%/năm)

Điều kiện

6 tháng

5,9%

Các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên

12 tháng

6,8%

Các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng.

24 tháng

6,9%

Các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng.

Nguồn: MBBank.

Trong tháng 1, biểu lãi suất tiền gửi của khách hàng Tổ chức kinh tế ghi nhận không có sự điều chỉnh mới. Chính vì thế, lãi suất huy động tiếp tục giữ ở mức từ 2,3%/năm đến 5,6%/năm, dành cho khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Tại biểu lãi suất này, ghi nhận lãi suất cao nhất hiện đang ở mức 5,6%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi tiết kiệm ở kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng

Lãi suất tiền gửi của khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank

Kỳ hạn

Lãi trả sau (% năm) VNĐ

KKH

0.1%

1 tuần

0.2%

2 tuần

0.2%

3 tuần

0.2%

1 tháng

2.3%

2 tháng

2.4%

3 tháng

3%

4 tháng

3%

5 tháng

3%

6 tháng

3.9%

7 tháng

4%

8 tháng

4%

9 tháng

4.3%

10 tháng

4.3%

11 tháng

4.3%

12 tháng

4.7%

13 tháng

4.7%

18 tháng

5.4%

24 tháng

5.6%

36 tháng

5.6%

48 tháng

5.6%

60 tháng

5.6%

Nguồn: MBBank.

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/lai-suat-ngan-hang-mb-thang-1-2022-cao-nhat-la-bao-nhieu-2022011523594886.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/