Lãi suất ngân hàng Phương Đông tháng 4/2022 mới nhất

Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Phương Đông tháng này tiếp tục được duy trì như trước. Mức lãi cao nhất mà khách hàng có thể được hưởng là 6,75%/năm khi có khoản tiết kiệm ở kỳ hạn 36 tháng,

Lãi suất ngân hàng Phương Đông dành cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng Ngân hàng Phương Đông (OCB) vẫn tiếp tục triển khai biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm cũ, không có thêm điều chỉnh mới trong tháng 4 này.

Ngân hàng áp dụng biểu lãi suất tiền gửi với phân khúc khách hàng cá nhân như sau: Tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng có lãi suất thấp nhất là 3,55%/năm và cao nhất là 6,35%/năm.

Theo đó, lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,55%/năm và 3,65%/năm. Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được duy trì ở mức 3,7%/năm. Tiền gửi ngân hàng trong thời gian 6 tháng đến 8 tháng sẽ được hưởng lãi suất 5,4%/năm. Với kỳ hạn 9 tháng và đến 11 tháng, lãi suất ngân hàng ghi nhận được là 5,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng Phương Đông áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng đang nằm trong khoảng 6,1 - 6,35%/năm, mỗi mức hơn kém nhau nhau 0,05 điểm %.

Các kỳ hạn gửi ngắn dưới 1 tháng, từ 1 - 3 tuần cùng được ngân hàng Phương Đông niêm yết lãi suất ở mức khá thấp là 0,2%/năm. Đối với khách hàng chọn gói không kỳ hạn sẽ chỉ được nhận mức lãi 0,1%/năm.

Nguồn: Ngân hàng Phương Đông.

Đối với các kỳ trả lãi khác, lãi suất tiết kiệm cũng được giữ nguyên không đổi so với trước đây. Biểu lãi suất tại các hình thức trả lãi khác được triển khai lần lượt như sau: Trả lãi đầu kỳ (3,53%/năm - 5,63%/năm); trả lãi hàng tháng (3,64%/năm đến 5,94%/năm); trả lãi hàng quý (5,36%/năm - 5,97%/năm) và trả lãi 6 tháng (5,89%/năm - 6,02%/năm).

Ngoài ra, lãi suất dành cho sản phẩm tiết kiệm trực tuyến cũng được thay đổi trong tháng này. Ngân hàng áp dụng lãi suất cao nhất là 0,4 điểm % so với tháng trước, hiện khung lãi suất được ghi nhận là từ 3,8%/năm đến 6,75%/năm.

Vậy qua khảo sát, lãi cuối kỳ cao nhất tại ngân hàng Phương Đông sẽ là 6,75%/năm dành cho khoản tiền gửi trực tuyến tại kỳ hạn 36 tháng.

Biểu lãi suất Ngân hàng Phương Đông áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 4/2022

Nguồn: Ngân hàng Phương Đông.

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/lai-suat-ngan-hang-phuong-dong-thang-4-2022-moi-nhat-20224149937685.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/