Lãi suất ngân hàng VietBank giảm trong tháng 9/2021

Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng VietBank trong tháng 9 cao nhất là 8%/năm, được áp dụng cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng. Cũng trong tháng này, VietBank đã tiến hành điều chỉnh lãi suất ở nhiều kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng VietBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

So với tháng trước, khung lãi suất của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) được triển khai từ 3,6%/năm đến 8%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kỳ. 

Lãi suất ngân hàng VietBank giảm trong tháng 9/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank)

Cụ thể như sau, lãi suất tiền gửi áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng giảm 0,3%/năm xuống còn 3,6%/năm. Tương tự, khách hàng gửi tiền tiết kiệm với kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng cũng giảm 0,3%/năm và hiện áp dụng chung lãi suất là 3,7%/năm. 

Tại kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng VietBank đang huy động lãi suất là 5,4%/năm, giảm 0,3%/năm so với tháng trước. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 7 tháng và sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,6%/năm và 5,7%/năm, giảm 0,15/năm. 

Lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 9 tháng và 10 tháng cũng giảm 0,1%/năm và đang được ấn định chung mức 5,8%/năm. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 11 - 12 tháng được áp dụng chung mức lãi suất tương ứng là 5,9%/năm lần lượt giảm 0,2%/năm và 0,3%/năm. 

Riêng tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng vẫn đang được ngân hàng VietBank áp dụng mức lãi suất cao nhất là 8%/năm, đây cũng là mức tham chiếu cho lãi suất vay. 

Lãi suất ngân hàng VietBank áp dụng cho những kỳ hạn kéo dài 15 - 36 tháng được điều chỉnh giảm 0,2%/năm so với hồi tháng 8, hiện đang được triển khai ở mức 6,3%/năm. 

Trong trường hợp khách hàng gửi tiền ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần sẽ được hưởng mức lãi suất chỉ 0,1%/năm, giảm so với tháng trước là 0,1%/năm. 

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kỳ, khách hàng cũng có thể lựa chọn các hình thức trả lãi khác của ngân hàng VietBank như: Lãi hàng quý (5,36%/năm - 6,11%/năm), Lãi hàng tháng (3,68%/năm - 6,08%/năm), Lãi trước (3,58%/năm - 5,84%/năm).

Lãi suất ngân hàng VietBank giảm trong tháng 9/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: VietBank

Lãi suất ngân hàng VietBank áp dụng cho tiền gửi online

So với tháng 8, trong tháng này, ngân hàng VietBank triển khai khung lãi suất từ 3,9%/năm đến 6,6%/năm cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm online, tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, tại các kỳ hạn 1 - 12 tháng lãi suất được điều chỉnh giảm 0,1%/năm. Tại các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, lãi suất đã được ngân hàng VietBank giảm 0,2%/năm so với tháng 8. 

Khách hàng gửi tiền online kỳ hạn 1 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3,9%/năm. 

Tiền gửi online có kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng cũng được điều chỉnh giảm và sẽ được áp dụng lãi suất từ 5,8%/năm đến 6%/năm.

Tại hai kỳ hạn 9 tháng và 10 tháng, ngân hàng đang triển khai lãi suất tiền gửi online là 6,1%/năm. 

Lãi suất ngân hàng cho kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng được huy động là 6,3%/năm. 

Riêng mức lãi suất cao nhất tại hình thức gửi tiền tiết kiệm online là 6,6%/năm cho các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, giảm 0,2%/năm so với tháng trước. 

Lãi suất ngân hàng VietBank giảm trong tháng 9/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: VietBank

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm gửi tiết kiệm khác như: Tiết kiệm Trung niên An Lộc, tiết kiệm Quyền Chọn, tiết kiệm chắp cánh tương lai, tiết kiệm Phát Lộc,... tại ngân hàng VietBank. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/lai-suat-ngan-hang-vietbank-giam-trong-thang-9-2021-20210908210821358.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/