0938.189.222

RSS Facebook

Mức phạt tội trốn đóng, gian lận bảo hiểm

Mức phạt tội trốn đóng, gian lận bảo hiểm được quy định Điều 214 và 216 Bộ Luật Hình sự 2015 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
muc phat toi tron dong gian lan bao hiem

Mức phạt tội trốn đóng, gian lận bảo hiểm - Ảnh minh họa.

Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 • Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đến dưới 300 triệu đồng;

 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 NLĐ.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:

 • Phạm tội 02 lần trở lên;

 • Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng;

 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;

 • Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ thuộc trường hợp (1).

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên;

 • Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;

 • Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ thuộc trường hợp (2).

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội thì bị phạt như sau:

 • Phạm tội thuộc trường hợp (1) thì bị phạt tiền từ 200 triệu đến 500 triệu đồng;

 • Phạm tội thuộc trường hợp (2) thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng;

 • Phạm tội thuộc trường hợp (3) thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng.

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đến dưới 200 triệu đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các điều 174, 353 và 355 của BLHS 2015, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

 • Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, BHTN lừa dối cơ quan BHXH;

 • Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan BHXH hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Có tổ chức;

 • Có tính chất chuyên nghiệp;

 • Chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng;

 • Gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

 • Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN 500 triệu đồng trở lên;

 • Gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn hoặc xuanthuandong@gmail.com

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Theo Đời sống & Pháp lý