Nhà đất

Quảng Ninh khai thông loạt dự án của Vingroup

Quảng Ninh khai thông loạt dự án của Vingroup
Tập đoàn Vingroup cho biết đang cần giải quyết một số tồn tại, vướng mắc của các dự án đã và đang nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Phương án chuyển nhượng hai lô đất do VICEM quản lí chưa được phê duyệt Phương án chuyển nhượng hai lô đất do VICEM quản lí chưa được phê duyệt
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình sắp xếp, xử lí một số lô đất do VICEM quản lí và sử dụng sau khi nhận được phản ánh của báo chí.
Tìm theo ngày
chọn