Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Googe).

4. Khu đất bên hông Ấp Hạ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Trong đó đáng chú ý có khu đất bên hông Ấp Hạ với diện tích khoảng 4.998,178 m2, dài khoảng 350 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở bên hông khu dân cư Ấp Hạ, gần đường Mê Linh.

Khu đất này đi trùng đường hiện hữu và một phần nhà dân.

Khu đất kết thúc khi hết khu dân cư.

 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.  

5. Khu đất tiếp giáp mục 4, song song với đường Mê Linh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh đáng chú ý có khu đất tiếp giáp mục 4, song song với đường Mê Linh, diện tích khoảng 5.653,440 m2, dài khoảng 450 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi song song với đường Mê Linh, tiếp giáp mục 4 và đi qua một số nhà dân.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

6. Khu đất nối mục 4 và 5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh đáng chú ý có khu đất  nối mục 4 và 5, bao quanh Ấp Hạ với diện tích khoảng 7.009,610 m2, dài khoảng 455 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở gần đường Mê Linh.

 Khu đất đi bao quanh khu dân cư Ấp Hạ.

 Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)