Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 01/09/2020

Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn địa giới hành chính huyện Đạ Tẻh, bao gồm: thị trấn Đạ Tẻh và 8 xã: Đạ Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, Đạ Pal, Mỹ Đức, Quốc Oai, Đạ Lây và An Nhơn. Tổng diện tích 526,96 km2; phía bắc và đông bắc giáp xã Lộc Tân, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm; phía nam giáp xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; phía đông nam giáp xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai; phía tây giáp xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên. 

 Tính chất vùng 

Huyện thuộc vùng kinh tế động lực phía Tây Nam, tỉnh Lâm Đồng; là vùng kết nối 03 huyện phía Nam (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) và là vùng đệm của thành phố Bảo Lộc trong quy hoạch vùng III của tỉnh.

Phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả vùng ảnh hưởng của đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, cụm du lịch Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên; liên vùng Nam Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Đạ Tẻh là vùng trọng tâm của tỉnh về phát triển trồng trọt và chăn nuôi chất lượng cao; hướng đến hình thành vùng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; là vùng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên.

Huyện thuộc vùng bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước của hệ thống sông Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên. 

Các dự báo phát triển vùng

Về dân số, dự báo đến năm 2035 dân số toàn huyện khoảng 58.700 người (trong đó dân số đô thị đạt 26.100 người); tỷ lệ đô thị hóa khoảng 44,5% (gồm 01 đô thị Đạ Tẻh đạt đô thị loại IV). Đến năm 2050 dự báo dân số toàn huyện khoảng 70.000 người (trong đó dân số đô thị đạt 38.000 người); tỷ lệ đô thị hóa khoảng 54,3% (gồm đô thị Đạ Tẻh đạt đô thị loại IV và đô thị Đạ Lây đạt đô thị loại V).

Về nhu cầu sử dụng đất, dự báo diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 300-350 ha; đến năm 2035 đạt khoảng 400-450 ha; đến năm 2050 khoảng 500-550 ha. Diện tích đất du lịch đến năm 2025 khoảng 25-30 ha; đến năm 2035-2050 khoảng 45-50 ha. Dự báo diện tích đất xây dựng dân cư nông thôn đến năm 2025 đạt khoảng 400 ha; đến năm 2035 tăng lên đạt khoảng 420 ha; đến năm 2050 giảm còn khoảng 400 ha (giảm do xã Đạ Lây phát triển thành đô thị).

 XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện  Đạ Tẻh ở dưới đây:         

   - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:   

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Đạ Tẻh. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-da-teh-den-nam-2035-tam-nhin-den-nam-2050-2022629103446190.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/