0995222999

RSS Facebook

chu tich ubnd tp hcm thanh chu tich hoi dong hieu truong cac truong dai hoc Chủ tịch UBND TP HCM thành Chủ tịch hội đồng hiệu trưởng các trường Đại học

Các trường ĐH lớn TP HCM như: Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế, Đại học Y dược, Đại học Ngân hàng... tham gia lập Hội đồng hiệu trưởng gồm 1 Chủ tịch, 3 ...