0995222999

RSS Facebook

ho tro tien truc trua giao vien thiet thoi vi noi co vai tram noi khong co dong nao Hỗ trợ tiền trực trưa giáo viên: Thiệt thòi vì nơi có vài trăm nơi không có đồng nào

Một số địa phương lâu nay vẫn không chi tiền hỗ trợ trực trưa cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non do nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ ...

ho tro tien truc trua cho giao vien phu huynh yeu cau co nghi quyet cho phep thi moi duoc Hỗ trợ tiền trực trưa cho giáo viên: 'Phụ huynh yêu cầu, có Nghị quyết cho phép thì mới được!'

“Những nơi nào phụ huynh có yêu cầu giáo viên phải có mặt 100% chăm con cho họ. Nhà trường và tất cả phụ huynh họp thống nhất, rồi Hội đồng nhân dân có Nghị ...

tien cham tre hieu truong 2 trieuthang co giao 800000 Tiền chăm trẻ: Hiệu trưởng 2 triệu/tháng, cô giáo 800.000

Nhiều giáo viên Trường mầm non Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp cho biết kế hoạch chi bồi dưỡng trực bán trú có nhiều bất cập khi hiệu trưởng, hiệu phó không chăm trẻ ...