0995222999

RSS Facebook

Thẩm quyền xử phạt nhà thầu thi công chậm tiến độ

Việc phạt nhà thầu thi công chậm tiến độ căn cứ vào điều khoản tiến độ thi công công trình được quy định trong hợp đồng thi công.

Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính do chậm tiến độ thi công trong hoạt động xây dựng? Giám đốc ban quản lý dự án huyện ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ có đúng quy định không?

Độc giả: Thanh Tài

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến VietNamMoi. Vấn đề này xin được đưa ra ý kiến như sau:

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở thì những người có thẩm quyền xử phạt gồm:

- Thanh tra viên xây dựng.

- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành.

- Chánh thanh tra Sở Xây dựng.

- Chánh thanh tra Bộ Xây dựng.

- Công an nhân dân.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, người có thẩm quyền xử phạt quy định trên chỉ được phép xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền thì phải lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt.

Khi áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề, người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản hoặc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thanh tra Sở Xây dựng.

Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của nhiều người thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

Như vậy, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với giám đốc ban quản lý dự án.

Giám đốc ban quản lý dự án huyện không được giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nên không có thẩm quyền xử phạt đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Việc phạt nhà thầu thi công chậm tiến độ căn cứ vào điều khoản tiến độ thi công công trình được quy định trong hợp đồng thi công.

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn hoặc xuanthuandong@gmail.com

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Theo Đời sống & Pháp lý