Thanh Hóa đấu giá 64 lô đất tại huyện Đông Sơn, khởi điểm từ 780 triệu đồng/lô

64 lô đất ở với tổng diện tích 8.903,5 m2 tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 18/8 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Đông Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa, có địa chỉ tại số 51, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0903403799.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 64 lô đất ở thuộc MBQH số 7488 ngày 16/8/2021 tại khu dân cư xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, có tổng diện tích là 8.903,5 m2.

Các lô đất ở này có diện tích từ 130 m2 đến 239,4 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 5,5 triệu đồng đến 8,4 triệu đồng/m2, từ 780 triệu đồng đến gần 1,7 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

 Các lô đất sắp được đấu giá tại huyện Đông Sơn.

Xem tài sản trong hai ngày 8 và 9/8 tại mặt bằng khu đất đấu giá xã Đông Quang, huyện Đông Sơn.

Thời gian tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ từ nay đến ngày 15/8 tại UBND xã Đông Quang và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa từ ngày 15/8 đến ngày 16/8.

Tiếp nhận hồ sơ đấu giá vào ngày 15/8 tại UBND xã Đông Quang và từ nay đến ngày 15/8 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 18/8 tại UBND xã Đông Quang.

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/thanh-hoa-dau-gia-64-lo-dat-tai-huyen-dong-son-khoi-diem-tu-780-trieu-donglo-20228213115545.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/