Thanh Hóa sắp đấu giá 10 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, khởi điểm 10 - 11 triệu đồng/m2

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa sẽ tiến hành tổ chức đấu giá 10 lô đất tại phường Hải Hòa vào ngày 19/8 tới đây.

Các lô đất thuộc MBQH số 5233/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 tại khu dân cư Đồng Chợ, thị trấn Tĩnh Gia chi tiết tỷ lệ 1/500.

Mỗi lô đất có diện tích từ 85 m2 đến 119,1 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng đến 11 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 187 triệu đồng đến 260 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

Các lô đất sắp được đấu giá tại thị xã Nghi Sơn.

Xem tài sản từ ngày 4/8 đến ngày 5/8 tại tiểu khu 4, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND phường Hải Hòa từ ngày 3/8 đến ngày 16/8. Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại UBND phường Hải Hòa hoặc nộp qua đường bưu chính đến chủ tịch UBND phường Hải Hòa từ ngày 16/8 đến ngày 17/8.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa từ ngày 16/8 đến ngày 18/8.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 19/8 tại hội trường UBND phường Hải Hòa.

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/thanh-hoa-sap-dau-gia-10-lo-dat-tai-thi-xa-nghi-son-khoi-diem-10-11-trieu-dongm2-20228301120693.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/