Thanh Hóa sắp làm hơn 4 km đường nối quốc lộ 10 tại Hậu Lộc

Tuyến đường nối quốc lộ 10 (tại Km218+245) với đường Phạm Bành thị trấn Hậu Lộc dài khoảng 4,3 km, tổng vốn đầu tư hơn 156 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt dự án Tuyến đường giao thông nối quốc lộ 10 (tại Km218+245) với đường Phạm Bành thị trấn Hậu Lộc (tại Km0+235), đi qua các xã Thuần Lộc, Mỹ Lộc và thị trấn Hậu Lộc.

Quy mô đầu tư xây dựng mới 4,3 km đường với vận tốc thiết kế 50 km/h. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2025.

Hướng tuyến phù hợp với quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm thị trấn Hậu Lộc.

Tuyến đi mới, qua khu vực đồng ruộng và các cụm dân cư ven đường tại các nút giao; tuyến chính theo tim quy hoạch đường ĐT9; tuyến nhánh theo trục đường ĐT4 kéo dài về phía đông trong quy hoạch chung mở rộng thị trấn Hậu Lộc.

Điểm đầu tuyến chính tại Km0+00 giao quốc lộ 10 tại Km218+630 thuộc địa phận xã Thuần Lộc; điểm cuối Km3+969,35 giao với đường Phạm Bành tại Km0+235 thuộc địa phận thị trấn Hậu Lộc.

Tuyến nhánh kết nối tuyến chính với quốc lộ 10 bắt đầu tại Km3+013,83 của tuyến chính; điểm cuối giao với quốc lộ 10 tại Km214+560, dài 330 m, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Mỹ Lộc và thị trấn Hậu Lộc.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 156 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 39 tỷ đồng.

Nguồn vốn bố trí từ ngân sách tỉnh 99 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Hậu Lộc và các nguồn huy động hợp pháp khác 57,45 tỷ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnammoi.vn/thanh-hoa-sap-lam-hon-4-km-duong-noi-quoc-lo-10-tai-hau-loc-202274162426.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnammoi.vn/