Tiêu dùng

Vietnam Grand Sale 2020: Hơn 3.000 chương trình khuyến mại, mức giảm giá từ 50% - 69%

Vietnam Grand Sale 2020: Hơn 3.000 chương trình khuyến mại, mức giảm giá từ 50% - 69%
Sau 3 tuần triển khai, Vietnam Grand Sale 2020 đã thu hút hơn 3.000 chương trình khuyến mãi với mức giảm giá khá sâu, từ 50% - 69%.
Trong thời gian cách li xã hội, cửa hàng, dịch vụ nào được phép mở cửa tại Đà Nẵng? Trong thời gian cách li xã hội, cửa hàng, dịch vụ nào được phép mở cửa tại Đà Nẵng?
Theo Công văn của UBND TP Đà Nẵng, trong thời gian cách li xã hội, chỉ cho phép mở cửa các loại hình khám chữa bệnh; bán thuốc và vật tư y tế; chất đốt; ngân hàng; bưu chính viễn thông; công chứng; cấp điện, cấp nước; hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất.
Tìm theo ngày
chọn