0938.189.222

RSS Facebook
Tháng 10 Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục Tháng 10 Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục

Tổng cục Quản lý thị trường có cơ cấu, tổ chức kế thừa và phát triển từ tổ chức Quản lý thị trường hiện có, không phát sinh tăng đầu mối, biên chế. Nhiệm vụ là kiểm tra, kiểm soát các vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm...