Chủ đề

Nhà ở xã hội năm 2018

Tìm theo ngày
Nhà ở xã hội năm 2018

Nhà ở xã hội năm 2018

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.