Chủ đề

Giờ làm việc và địa chỉ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Việt Nam

Tìm theo ngày
Giờ làm việc và địa chỉ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Việt Nam

Giờ làm việc và địa chỉ Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán

Khi muốn xin thị thực (visa) du lịch đến một nước, bạn phải tìm hiểu thông tin là nộp hồ sơ visa đến Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán của quốc gia đó tại Việt Nam.

Ở Việt Nam hiện có các Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán của nhiều quốc gia như: Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Nhật Bản, Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Hàn Quốc, Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Đức, Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Anh, Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Mỹ, Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Trung Quốc, Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Thái Lan, Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Pháp, Đại sứ Quán hoặc Tổng Lãnh sự Quán Nga...

Thong tin xin visa, thủ tục hồ sơ xin visa, giờ làm việc và địa chỉ Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán các nước tại Việt Nam đều được cập nhật tại Vietnammoi.vn