Chủ đề

Nhân tướng học

Tìm theo ngày
Nhân tướng học

Nhân tướng học- Xem Tướng - Nhân Tướng Học toàn diện qua Tướng Mạo

Nhân tướng học

Nhân tướng học - Là môn khoa học nhận dạng dựa trên cơ sở Nhân trắc học, nhân tướng học phân tích các đặc điểm ngoại hình của con người để từ đó dự đoán tính cách, vận mệnh của người đó trong cuộc sống.