Tags

công việc

  • Công sở: Bạn đến công ty để làm gì?

    Công sở: Bạn đến công ty để làm gì?

    Lối sống 08:48 | 09/09/2016

    Khi cậu bạn cùng phòng tôi đang ngồi xả nỗi tức giận cực điểm vì “lão” sếp thiên vị và “ả” đồng nghiệp bất tài nhưng lẻo mép của cậu ta với tôi. Sau khi im lặng ngồi nghe cậu ta kể lể hơn hai tiếng đồng hồ, tôi chỉ hỏi: “Vậy cậu đến công ty đó để làm gì?”
Tìm theo ngày