Chủ đề

Gay - Đồng tính nam

Tìm theo ngày
Gay - Đồng tính nam

Gay - Đồng tính nam

Một anh chàng ý thức bản thân mình (giới tính thực) là con trai nhưng lại chỉ có cảm xúc yêu đương với nam giới (khuynh hướng tính dục) thì được xếp vào giới tính là gay.