Chủ đề

Thưởng Tết 2019

Tìm theo ngày
Thưởng Tết 2019

Thưởng Tết 2019

Cho đến thời điểm hiện nay pháp luật chưa có quy định riêng biệt cụ thể về tiền thưởng Tết. Thưởng Tết cũng là một dạng của tiền thưởng, chính vì vậy sẽ căn cứ quy định về tiền thưởng để thưởng Tết cho người lao động.

Như vậy, pháp luật không quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động mà người lao động được hưởng tiền thưởng tết theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy chế nội bộ của đơn vị về tiền thưởng, thỏa ước lao động tập thể và quan trọng là hiệu quả, năng suất làm việc và tình hình doanh thu mà đơn vị quyết định việc trả thưởng cho người lao động.

Người lao động có thể xem lại hợp đồng lao động có quy định về việc tiền thưởng Tết hay không, dựa vào quy chế công ty, thông qua Công đoàn hoặc trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp về việc thưởng Tết sao cho xứng đáng với năng suất và hiệu quả lao động.