Tiền thưởng Tết 2019 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Hằng năm, Nhà nước vẫn có các cơ chế nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thưởng Tết cho người lao động.

Tại khoản 2, điều 12 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định về quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương như sau: Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với viên chức, tại khoản 3, điều 12 của Luật Viên chức năm 2010 có quy định về quyền của viên chức đối với tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương như sau: Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với người lao động, tại điều 103 của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tiền thưởng như sau: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Đối với tiền thưởng của người lao động trong các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, tại điều 8, Nghị định số 51/2016/NĐ-CP có quy định như sau: Quỹ tiền thưởng của người lao động được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty theo quy định của Chính phủ. Tiền thưởng của người lao động được thực hiện theo quy chế thưởng của công ty.

Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luật không quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động. Mà việc người lao động có được thưởng Tết hay không sẽ dựa vào quy định cụ thể của từng doanh nghiệp, thỏa thuận của doanh nghiệp với người lao động (trong hợp đồng lao động, hoặc thỏa ước lao động,...), cũng như tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và các chỉ số mức độ hoàn thành công việc của từng người lao động cụ thể.

Tuy nhiên hằng năm, Nhà nước vẫn có các cơ chế nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thưởng Tết cho người lao động.

tien thuong tet 2019 co phai dong thue thu nhap ca nhan khong
Ảnh minh họa.

Các khoản tiền chịu thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 04/2007/QH12 (sửa đổi năm 2012, năm 2014) thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công; từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn; từ chuyển nhượng bất động sản; từ trúng thưởng; từ bản quyền; từ chuyển giao công nghệ; từ nhượng quyền thương mại; từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng; từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Trong đó, tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi: Khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP) thì thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp (Xem chi tiết tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

- Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia đề tài, dự án, tiền nhuận bút và các khoản tiền hoa hồng, thù lao khác;

- Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp, và các tổ chức khác;

- Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức (xem chi tiết tại Điểm đ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

- Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây (được hướng dẫn chi tiết tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận;

+ Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

+ Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì các khoản thu nhập sau đây sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

- Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) của người lao động;

- Khoản tiền nhận được theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức đảng, đoàn thể;

- Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật;

- Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động đảng, đoàn, Quốc hội hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước;

- Khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng lao động chi cho người lao động không vượt quá mức quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần;

- Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

Các khoản thu thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trên đây được hướng dẫn cụ thể tại Điểm g Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Như vậy, khoản tiền thưởng Tết cho người lao động thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân nên sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động. Đồng nghĩa, người lao động chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này.

tien thuong tet 2019 co phai dong thue thu nhap ca nhan khong Đuổi việc người lao động để tránh thưởng Tết 2019 bị xử lý ra sao?

Trường hợp doanh nghiệp, cơ quan lợi dụng việc sa thải người lao động trái pháp luật để giảm bớt chi phí thưởng Tết thì ...

tien thuong tet 2019 co phai dong thue thu nhap ca nhan khong Mức thưởng Tết 2019 là bao nhiêu?

Mức thưởng Tết 2019 nói riêng và mức thưởng Tết hằng năm cho người lao động sẽ do doanh nghiệp tự quyết định dựa vào tình ...

tien thuong tet 2019 co phai dong thue thu nhap ca nhan khong Tiền thưởng Tết 2019 có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Thưởng Tết cũng là một dạng của tiền thưởng, chính vì vậy sẽ căn cứ quy định về tiền thưởng để thưởng Tết cho người ...

tien thuong tet 2019 co phai dong thue thu nhap ca nhan khong Lương, thưởng Tết 2019 được tính như thế nào?

Tết càng đến gần, đối với người lao động, bên cạnh mối bận tâm về công việc, thời gian nghỉ Tết thì tiền lương, tiền ...

chọn
Nhà ở xã hội là ưu tiên của ưu tiên trong phát triển nhà ở
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh như vậy khi chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quản lý và phát triển nhà ở xã hội, sáng 27/5.