Chủ đề

Căn hộ 25 m2

Tìm theo ngày
Căn hộ 25 m2

Những THIẾT KẾ căn hộ 25m2 mà AI CŨNG MUỐN Ở

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD). Theo đó, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25 m2 đối với dự án nhà ở thương mại. Các căn hộ phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh, đồng thời tỉ lệ trong dự án không vượt quá 25%.