Chủ đề nóng

Truyền 5 lít bia cứu người ngộ độc rượu

Truyền 5 lít bia cứu người ngộ độc rượu

Chuyện lạ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị truyền 5 lít bia cứu người ngộ độc rượu. 

Tìm theo ngày
chọn