Chủ đề

Đất vàng giao cho doanh nghiệp giá bèo

Tìm theo ngày
Đất vàng giao cho doanh nghiệp giá bèo

Đất vàng giao cho doanh nghiệp giá bèo

Hàng chục khu "đất vàng" tại huyện Cam Lâm, TP Nha Trang và Cam Ranh được tỉnh Khánh Hòa chỉ định nhà đầu tư không qua đấu thầu, không đấu giá đất theo hình thức hợp đồng BT. Theo UBKT Trung ương, các dự án thực hiện theo hợp đồng BT tại tỉnh này làm thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước.