Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Cát Hải

Tìm theo ngày
Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Cát Hải mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Cát Hải mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Cát Hải sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 2 thị trấn và 10 xã trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 2 thị trấn: Bản đồ quy hoạch thị trấn Cát Bà và Cát Hải.

Tại 10 xã: Bản đồ quy hoạch xã Phù Long, Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Hiền Hào, Đồng Bài, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Hoàng Châu.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch huyện Cát Hải cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở các phường trên địa bàn huyện Cát Hải.

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

- Thông tin quy hoạch giao thông về vị trí các tuyến đường.

Mục đích chính của “bản đồ quy hoạch huyện Cát Hải”

Mục tiêu chính của việc quy hoạch huyện Cát Hải là:

- Giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

- Tạo ra tính thiết thực, tính khả thi cho quy hoạch. Quy hoạch ngày càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

- Giúp UBND khu vực đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.