Chủ đề

Bảo mẫu bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh

Tìm theo ngày
Bảo mẫu bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh

Bảo mẫu bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh

Một đăng tải trên báo chí, mô tả cảnh các bảo mẫu của cơ sở mầm non Mầm Xanh liên tục có hành vi bạo hành, đánh trẻ, thậm chí còn dùng 1 bình nhựa đánh vào đầu vào vai một bé gái.