Chủ đề

Quy hoạch Hà Nội 10 năm nhìn lại

Tìm theo ngày
Quy hoạch Hà Nội 10 năm nhìn lại

Quy hoạch Hà Nội 10 năm nhìn lại

Cùng nhìn lại những điều đáng chú ý nhất sau 10 năm thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, 2011 - 2021.