Tags

bản quyền bài hát

  • Chuyện lạ: Mở tivi bị thu... bản quyền bài hát

    Chuyện lạ: Mở tivi bị thu... bản quyền bài hát

    Giải trí 04:50 | 24/05/2017

     Hàng trăm khách sạn bất ngờ nhận được một công văn: 'Chủ doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc khẩn trương liên hệ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền sử dụng quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm âm nhạc'. 
Tìm theo ngày
bản quyền bài hát

bản quyền bài hát