Giải trí

'Cha đẻ' của Tinh hoa Bắc Bộ làm đơn kêu cứu, đạo diễn Việt Tú: 'Nếu kêu được, tôi mừng cho bạn ấy'

'Cha đẻ' của Tinh hoa Bắc Bộ làm đơn kêu cứu, đạo diễn Việt Tú: 'Nếu kêu được, tôi mừng cho bạn ấy'
Sau khi biết đạo diễn Nhật Nam làm đơn kêu cứu vì Tinh hoa Bắc Bộ bị tuyên là tác phẩm phái sinh, đạo diễn Việt Tú đã có phản ứng.
'Tinh hoa Bắc Bộ' bị coi là tác phẩm phái sinh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam 'uất ức đòi minh oan', Tuần Châu HN kháng cáo 'Tinh hoa Bắc Bộ' bị coi là tác phẩm phái sinh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam 'uất ức đòi minh oan', Tuần Châu HN kháng cáo
Sau khi biết tác phẩm Tinh hoa Bắc Bộ của mình bị tòa tuyên là tác phẩm phái sinh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có đơn gửi TAND thành phố Hà Nội.
Tìm theo ngày
chọn