Chủ đề

Phẫu thuật chuyển giới có phải mục đích sống

Tìm theo ngày
Phẫu thuật chuyển giới có phải mục đích sống

Phẫu thuật chuyển giới có phải mục đích sống

Không ít người cho rằng, phẫu thuật chuyển giới là mục đích sống cuối cùng, là khát khao cần nỗ lực phấn đấu để thực hiện.