Tags

Nghị định 104 năm 2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

  • Đề xuất bãi bỏ nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

    Đề xuất bãi bỏ nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

    Kinh doanh 02:27 | 07/08/2017

    Theo quan điểm của Bộ Tài chính, thực tế, không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Tìm theo ngày
Nghị định 104 năm 2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Nghị định 104 năm 2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ